TECHNOLOGY UPDATE :

นี้มันเรื่องระหว่างประเทศจริงๆ! Huawei เชิญพนักงานชาวอเมริกันออกจากบริษัท โต้กลับรัฐบาลสหรัฐ!นี้มันเรื่องระหว่างประเทศจริงๆ! Huawei เชิญพนักงานชาวอเมริกันออกจากบริษัท โต้กลับรัฐบาลสหรัฐ!


Financial Times รายงานว่า Huawei ได้ยกเลิกการพบประชุมด้านเทคนิคกับพนักงานสหรัฐอเมริกา พร้อมกับขับพนักงานชาวอเมริกันที่ทำงานอยู่กับ Huawei สำนักงานใหญ่ของจีนใน Shenzen หลายรายกลับบ้านอีกด้วย

หนังสือพิมพ์รายงานคำแถลงการณ์ของ Dang Wenshuan ซึ่งเป็น Chief Strategy Architect ว่า พนักงานชาวอเมริกันที่ทำงานฝ่ายการวิจัยและการพัฒนาถูกส่งตัวกลับประเทศเมื่อสองสัปดาห์ก่อน หลังจากบริษัทสัญชาติจีนถึง 68 แห่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มเป็นภัยต่อความมั่นคง และบริษัทในสหรัฐไม่สามารถทำธุรกิจกับ Huawei ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐ (หรือเป็นเพราะชาวสหรัฐอเมริกาก็ไม่ควรทำงานใน Huawei ถ้าถึงกำหนด 90 วันอย่างเป็นทางการ)

Financial Times รายงานว่า การประชุมถูกยกเลิกอย่างรวดเร็วก่อนที่ Huawei จะขอให้พนักงานชาวอเมริกันถอดปลั๊กเก็บแล็ปท็อปกลับบ้านอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ Dang ยังจำกัดการพูดคุยหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานชาวจีนและอเมริกันอีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม Huawei ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.beartai.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: